Deniz Ticareti

Türk ekonomisine can veren limanlar

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında yer almakta. Ekonomik canlanmanın merkezi ve ulaşımın damarlarından olan limanlar ise bu aşamada ulusal ve internasyonal öneme haiz.

Ekonomik canlanmanın deposu ve ulaşımın damarlarından olan limanlarımızı tanıyalım.

İşte Türkiye’nin en mühim limanları ve özellikleri:

Sinop Limanı: Tarih süresince fena hava koşulları durumunda yük gemilerinin fırtınadan kaçış noktası olan Sinop organik limanı, yılda averaj 500 gemiye ev sahipliği yapıyor.Fırtına sebebiyle organik limana demirleyen gemiler, burada 168 saat izinli olarak bekleme yapabiliyor ve acil gereksinimleri talep olması halinde karşılanıyor.Antik dönemden beri Karadeniz ticaretinde mühim bir rol oynuyor.

İskenderun limanı: İskenderun Limanı, Akdeniz’in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olmasıyla birlikte, Cenup ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak mühim bir role haizdir. Liman, 1400 m. uzunluğunda bir mendireğe haiz olup, şimal ve cenup rüzgârlarından korunmaktadır. Liman girişinde derinlik 12 metredir. Demiryolu ve karayolu şebekesi ile bağlantılı genel amaçlı bir liman olup, dökme, Ro-Ro ve karışık eşyaya hizmet vermekte.

İzmir limanı: 1954’te meydana getirilen ve 1957’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na devredilen Alsancak Beton İskelesi’ne dayanır.Yapımına 1955’te başlanan İzmir Limanı, 1959’da hizmete girdi.1960’ta Denizcilik Bankası’na devredildi.Yolcu limanı ise 1969’da açıldı.Liman, Şubat 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Ağustos 2017’de açıklanan istatistiklere bakılırsa konteyner elleçleme ve vapur hareketi bakımından Aliağa Limanı’nın peşinde kaldı. Ağustos 2018’de son verilen ro-ro gemisi seferleri, Kasım 2020’de tekrardan başladı.

İzmit limanı: Ev sahipliği yapmış olduğu limanlarda yılda averaj 10 bin gemiyi ağırlayan İzmit, Antik çağlardan beri dünya ticaretine yön veren başlıca kentlerden biri olma konumunu günümüzde de koruyor.İrili ufaklı 35 liman tesisini barındıran İzmit, 72 milyon ton elleçlemeyle Marsilya’nın arkasından Avrupa’nın en büyük yedinci kargo limanı konumunda.

QTerminals Antalya : Kruvaziyer, konteyner, genel yük, dökme yük, proje kargo, shorebase ve askeri vapur hizmetleri verilen oldukça amaçlı bir liman olma özelliğine haiz QTerminals Antalya, Türkiye’nin gelişme potansiyeli en yüksek limanları içinde yer verilmiştir. İzmir-Mersin içinde ortalama 700 deniz mili kıyı şeridi üstünde en büyük organize liman olma hususi durumunu taşımaktadır. QTerminals Antalya , senelik averaj 1.500 tane vapur kabul, 4 milyon ton genel&dökme yük ve 350 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesine haiz.

Samsun Limanı: Samsunport, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanı konumunda yer verilmiştir. Tarihten bu yana bir liman kenti olan Samsun’da 1953’te liman inşaatı başlamış ve 1963 senesinde inşaat devam ederken liman faaliyete açılmıştır.1990 senesinde limana endüstri rıhtımı da eklenmiştir. Karadeniz’de demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir hinterlanda haizdir. Anadolu’dan gelen ve Anadolu’ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Terminal sahası 445.000m² ve toplam rıhtım uzunluğu 1.756 m’dir.

Ambarlı limanı:Türkiye’nin İstanbul şehrinde yer edinen bir yük limanı. Ülkenin konteyner hacmi bakımından en büyük limanlarından biridir. İstanbul ve Marmara Bölgesi hinterlandına haiz olan liman bununla beraber Karadeniz limanlarına giden yükler için aktarma limanı olarak kullanılabilmektedir. 1994’te hizmete giren liman, İstanbul’un ilk hususi limanı olma hususi durumunu de taşımaktadır.

Haydarpaşa limanı: Haydarpaşa Limanı 20.04.1899 tarihinde Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyasına inşa ettirilmeye başlanmış ve 1924 senesine kadar bu kumpanya tarafınca işletilmiştir. 24.05.1924 tarih ve 506 sayılı yasayla liman, hükümet tarafınca satın alınmış ve 31.05.1927 geçmişine kadar hususi bir rejimle yönetim edilmiştir. 31.05.1927 tarih ve 1042 sayılı yasa gereğince Nafıa Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı bulunan Demiryolları İdaresine devredilmiştir. Limanın mevcut tesisleri kafi olmadığından, Bayındırlık Bakanlığınca 05.02.1953 tarihinde süregelen tevsiatın ilk kısmı 1954 senesinden itibaren peyderpey TCDD İşletmesine devredilmiştir. Liman gerçek anlamda 1967 senesinde hizmete girmiştir.

Trabzon limanı: Trabzon Limanı; şimal 40 57′ 30″ enlemi, doğu’da 40 02′ 30″ boylamı ile şimal 41 06′ 36″ enlemi, doğu 39 25′ 00″ boylamları içinde yer verilmiştir. Bir başka ifade ile doğu’da Narlık Burnu ile batı’da Işıklı Burnu’ndan şimal istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmakta. Cenevizliler, Venedikliler gelip geçmiş bu limandan; yünlü kumaşlar, keten ve ipekli mallar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon, limanı yardımıyla İran’a, Irak’a, Hindistan’a, Rusya’ya, ve Kafkasya’ya meydana getirilen ticaretin odak noktasında bulunmuştur.

Kaynak: TIMETURK

LOJİPORT

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu