Liman Haberleri

Deniz limanlarında alınacak azami ücretler belli oldu

“Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” ile ilgili genelge yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetki ve vazife alanındaki hususların bu genelge kapsamında yer almadığı açıklandı.

Tecim Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafınca “Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” ile ilgili genelge yayımlandı.

Tecim Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay imzasıyla piyasaya sürülen genelgede, “Bilinmiş olduğu suretiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile öteki ülkeler içinde deniz ve hava yolu ile meydana getirilen eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerinin, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleriyle ilgili harcamalar için Bakanlığımızca belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ek olarak, Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük nezarete ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında da muayene ve denetim edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği yargı altına alınmıştır.” denildi.

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ:

“Bilinmiş olduğu suretiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile öteki ülkeler içinde deniz ve hava yolu ile meydana getirilen eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerinin, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleriyle ilgili harcamalar için Bakanlığımızca belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ek olarak, Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük nezarete ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında da muayene ve denetim edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği yargı altına alınmıştır. Bu itibarla, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar tarafınca verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde aşağıda belirtilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.

1. Deniz limanlarında eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafınca verilecek aşağıdaki hizmetler için, bu hizmetlerin karşılarında belirtilen ücretlerden daha yüksek bir ücret öğrenim edilemez.

2. X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir yada birkaçının, gümrük idaresince tam yada kısmi muayene işlemleri esnasında ya da bu hizmetlerle beraber talep edilmesi halinde, söz mevzusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.

3. Yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında mecburi olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret öğrenim edilemez.

4. Bu Genelge ile belirlenen hizmetlere ilişkin ücretler;

a) Ro-Ro taşıma şekliyle hareket eden araçlar (TIR, kamyon vb.) için %50 indirimli uygulanır.

b) Tehlikeli kargo (IMDG) yüklü konteynerler için en fazla %20, taşmalı (OOG) ve standart ölçü dışı konteynerler için en fazla %50 artırımlı uygulanır.

5. Yükümlülerce liman işleticilerinden talep edilen küşat, elleçleme vb. hususi hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında ortaya çıkan gümrük iş ve işlemleriyle bağlantılı ücretler bu Genelge kapsamında yer almaz.

6. Ardiye hizmeti dolayısıyla alınan ücretler bu Genelge kapsamında yer almaz.

7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve vazife alanındaki hususlar bu Genelge kapsamında yer almaz. 8. Bu Genelge ile belirlenen ücretlere Katma Kıymet Vergisi (KDV) dâhil değildir.

 9. Bu Genelge ile belirlenen ücretler, her yıl tekrardan değerleme artış oranında artırılarak uygulanır.

10. Bu Genelge ile belirlenen ücret ve esaslar, mesai saatleri haricinde yada resmi dinlence günlerinde de aynı şekilde uygulanır.

11. Bu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, deniz limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri yada ara koruncak işleticileri hakkında, ilgili gümrük idaresince her bir işlem için Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.”

1-161.jpg2-176.jpg

33-003.jpg

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.