Liman Haberleri

Global Yatırım Tüm ortaklık, 2020’nin ilk yarısında gelirlerini yüzde 16 artırdı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede etkinlik gösteren Global Yatırım Tüm ortaklık’in (GYH) 2020 yılı ilk yarısında konsolide gelirleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine nazaran yüzde 16 artışla 739,9 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 147,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar, dünya genelinde olduğu benzer biçimde COVID-19 salgınından mühim seviyede etkilendi. Salgına sıhhatli ana para ve likidite seviyeleri ile kuvvetli bir pozisyonda girdik. Bununla beraber odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline geldiği bir dönemdeyiz. Grubun uzun vadeli gelişme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda kuvvetli ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, görevli yatırım kanalıyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair itimat veriyor” dedi.

Yaşanmış olan belirsizliklere karşın, performanslarını korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ettiklerini özetleyen Mali İşler ve Finansman’dan görevli Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Bunların tümü kuvvetli bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik benzer biçimde stratejik önceliklerimize kesin bir halde odaklanarak, devamlı etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu sıkıntılı zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza iannıyoruz” dedi.

Öte taraftan GYH, COVID-19 kriz yönetimi kapsamında tüm işkollarında etkin tedbirleri genişleterek hayata geçiriyor. GYH operasyonlarında mühim yer tutan ve COVID-19’dan en oldukça etkilenen liman işletmeciliği işkolunun, alınan önlemler yardımıyla, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülüyor. Öteki taraftan, grup bünyesinde COVID-19 krizinden etkilenmemiş ya da mühim bir tesir beklemeyen işkolları dahi grubun kriz yönetimi paralelinde etkin tedbirleri uygulamaya alıyor.

Global Yatırım Tüm ortaklık (GYH), 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal neticelerini deklare etti. Konsolide gelirler bundan önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 636,1 milyon TL’den 739,9 milyon TL’ye terfi etti. GYH bünyesinde, başta elektrik üretimi, menkul kıymet ve varlık yönetimi bu artışa katkı sağlamış oldu. COVID-19 salgını gelirler üstünde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide gelirlerda senelik bazda yüzde 49 artış beklenmekteydi.

Gene aynı dönemde, 2019 ilk yarıdaki 228,0 milyon TL’ye kıyasla 147,6 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Konsolide gelirlere başta elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi olmak suretiyle neredeyse tüm işkolları katkı sağlarken, FAVÖK tarafında ise elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimindeki kuvvetli sonuçlar, pandemiden en oldukça etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafınca baskılandı. COVID-19 salgını FAVÖK üstünde baskı yarattı, salgın meydana gelmemiş olsaydı toplam konsolide FAVÖK’te senelik bazda yüzde 26 artış beklenmekteydi.

‘SALGINA GÜÇLÜ BİR POZİSYONDA GİRDİK’

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Altı aylık sonuçlar dünya genelinde olduğu benzer biçimde; bilhassa Şubat 2020’nin sonlarından itibaren hem küresel ekonomiler hem de küresel gezi sektörü üstünde yıkıcı bir etkiye haiz olan COVID-19 salgından mühim seviyede etkilendi. Bu salgına sıhhatli ana para ve likidite seviyeleri ile kuvvetli bir pozisyonda girdik, sadece odak noktamızın, temel önceliğimizin iş güvenliği ve sürekliliğini sağlamak haline gelen bir dönemde kuşkusuz karlar daha düşük seviyede gerçekleşmektedir” dedi.

Kutman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Senenin ikinci yarısı makroekonomik, tüketim ve rekabet ortamı mühim belirsizlikler içeriyor. COVID-19’dan meydana gelen süregelen belirsizlik ve riskler göz önüne alındığında, toparlanma hızına karşı temkinliyiz. Grubun uzun vadeli gelişme hedeflerini yerine getirme becerisine güveniyoruz. İleriye baktığımızda kuvvetli ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve yetenekli yönetim ekibimiz, görevli yatırım kanalıyla hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri sağlamaya devam edeceğimize dair itimat veriyor. Dünya çapındaki çalışanlarımıza bu sıkıntılı zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve azim için teşekkür ederim” diye konuştu.

‘BÜYÜMEYİ PLANLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Sonuçların yorumlayan Mali İşler ve Finasman’dan görevli Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Yıla sağlam bir başlangıç yaptık, peşinden Şubat sonundan bu yana COVID-19 salgını sebebiyle ekonomik aktivitede yavaşlama yaşadık. COVID-19 ile bağlantılı halk sağlığı ve ekonomik kriz senenin ikinci çeyreğinde yoğunlaşarak son aşama sıkıntılı bir pazar ortamı yarattı. Bu kriz, işletmelerimiz ve dünya genelinde hizmet verdiğimiz coğrafyalar üstünde benzeri görülmemiş bir tesir yarattı. Bugün bizi çevreleyen belirsizliğe karşın, performansımızı korumak, nakit tasarrufu sağlamak ve gelecekteki büyümeyi planlamak için harekete geçmeye devam ediyoruz ve bunların tümü kuvvetli bir bilanço ile destekleniyor. Operasyonel verimlilik benzer biçimde stratejik önceliklerimize kesin bir halde odaklanarak, devamlı etkin maliyet yönetimi sağlarken, bu sıkıntılı zamanların yarattığı fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

NATURELGAZ’IN GELİRLERİ YÜZDE 7 ARTARAK 183,7 MİLYON TL OLDU

Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı sektöründe etkinlik gösteren Naturelgaz, 2020 yılının ilk yarısında 68,7 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirmiş oldu, 2019’in ilk yarısında bu sayı, 72,0 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim değişiminde COVID-19 pandemisi etkili oldu. Mart ve Mayıs ayları arasındaki karantina önlemleri ve ekonomik aktivitedeki daralma müşterilerin üretim kapasitesini etkiledi. Ek olarak çay ve asfalt sektörlerinde sürem açılışlarının ertelenmesi, tüm yıl için alımlarda ileri doğru kaymaya niçin oldu. Bu değişimler senelik satış hacmini etkilemezken, alım zamanlamasında değişikliklere niçin olabileceği düşünülüyor. Naturelgaz’ın gelirleri, fiyatlandırmalardaki iyileştirmeler ile senelik bazda yüzde 7 artarak 183,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gaz işkolu, maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri, gaz marjındaki artış ve gelir artışı ile geçen yıla kıyasla yüzde 4 artışla 35,7 milyon TL FAVÖK deklare etti. Gaz işkolunun FAVÖK marjı ise yüzde 19.5 olarak gerçekleşti.

KRUVAZİYERDE 2021 VE SONRASINA TALEP GÜÇLÜ

Liman işletmeciliğine ilişik 2020 yılı ilk yarı gelirleri, senelik bazda yüzde 14’lük artış göstererek 348,0 milyon TL, FAVÖK ise senelik bazda yüzde 57’lük daralmayla 84,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12’nin uygulanması sebebiyle proje için meydana getirilen yatırım harcamaları gelire yüzde 2’lik marjla dahil edildi. 2020’nin ikinci çeyreğinde IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlerde 144,6 milyon TL (22,0 milyon ABD doları), FAVÖK’te ise 3,2 milyon TL (0,5 milyon ABD doları) artış tesiri yarattı. Covid-19’un negatif tesiri, ticari operasyonlardaki küresel tecim etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üstünde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcılara da dayanan esnekliğin, bir çok giderin kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme olanağı sağlaması kar marjlarının korunması mevzusunda destekleyici olacaktır. Öte taraftan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona iştirak etmesi ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağlamış oldu.

Küresel kruvaziyer endüstrisi, tarihinde ilk kez 2020’nin ikinci çeyreğinde durma noktasına gelmesiyle kruvaziyer limanlarımız gelirlerinde düşüş yaşadı. Liman işletmeciliği işkolu, 2020 yılının ilk yarısında senelik bazda yüzde 35.7 daralmayla 1,3 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. Bu rakama Tunus, Lizbon, Singapur ve Venedik benzer biçimde konsolide edilmeyen dolaylı işletilen limanların yolcu sayıları dahil değildir. 2020 yılının ilk çeyreğinde Karayipler’deki yeni limanlardan ilk kez gelen kuvvetli katkı, 2020’nin 2. çeyreğinde kruvaziyer endüstrisinin kapanmasının tesirini dengelemeye destek oldu. Kruvaziyer operasyonları COVID-19 krizinden mühim seviyede etkilenmeye devam ederken ve yolcu hacimleri tarihsel standartlara nazaran oldukça düşük kalırken, iş kolu senenin geri kalanında kruvaziyer vapur seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış bekliyor. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için kuvvetli rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret vericidir. İş kolu gezi etmeye güvenli bir halde geri dönüşün sağlanması için ilgili kurum ve sıhhat yetkilileriyle yakın çalışmaya devam ediyor. Ticari limanlar ise COVID-19’a bağlı olarak küresel ekonomik gelişme ve makroekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çeyrekte ticari limanlarımızda operasyonlar genel olarak ilk çeyrek paralelinde devam etmiştir. Genel ve Dökme kargo hacimleri 2020’nin ilk yarısında yüzde 27,3 artarken, TEU iş hacmi 2020’nin ilk yarısında yüzde 13,8 daraldı. COVID-19 krizine karşın bu çeyrekte Genel ve Dökme Kargo hacimleri geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 3,5 artarken TEU hacmi yalnızca yüzde 10,6 daraldı.

TEMİZ ENERJİ GELİRLERİNİ İKİYE KATLADI

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’in ilk yarısında gelirlerini neredeyse ikiye katlayarak 120,8 milyon TL seviyesinde deklare etti. Bu artışta büyük seviyede 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve öteki enerji santrallerinde gerçekleşen pozitif performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, konsolidasyona ilk kez dâhil edilen yüksek marjlı güneş bazlı yenilenebilir enerji tesisi ve tüm tesislerde artan üretim ve verimlilik yardımıyla geçen yıl aynı dönemde açıklamış olduğu -0,4 milyon TL’ye kıyasla mühim bir artış göstererek 37,5 milyon TL FAVÖK deklare etti.

MADENDE İKİNCİ YARIDA TOPARLANMA BEKLENİYOR

Maden işkolu 2020’nin ilk yarısında Covid-19 sebebiyle senelik bazda yüzde 38 talep daralmasına bağlı olarak 163 bin 525 ton satış gerçekleştirmiş oldu. Maden işkolu senelik bazda yüzde 32 daralma ile 34,5 milyon TL gelir deklare etti. FAVÖK tarafında ise işkolu senelik bazda yüzde 39 daralma ile 7,0 milyon TL seviyesinde FAVÖK deklare etti. Dönem içinde Covid-19’a karşı Avrupa genelinde uygulanan kapanma tedbirleri iş kolu operasyonlarında baskıya niçin olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın senenin ikinci yarısında ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanması umut ediliyor.

Gayrimenkul işkolu senenin ilk yarısında 12,8 milyon TL gelir ve 2,9 milyon TL FAVÖK açıklarken, bundan önceki yıl 21,4 milyon TL gelir ve 10,3 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmişti. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi’nin Covid-19’a karşı güvenlik önlemleri sebebiyle Mart ayının bir kısmında ve Nisan-Mayıs aylarında tamamen kapalı kalması ile 2020’nin ilk yarısında düşen kira gelirleri etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2020 yılının ilk yarısında yüzde 63 artarak 40,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen seneki 0,8 milyon TL’ye kıyasla mühim bir artışla 11,6 milyon TL olarak açıklandı. Kuvvetli operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

COVİD-19’A KARŞI ETKİN KRİZ YÖNETİMİ

Öte taraftan Global Yatırım Tüm ortaklık, Covid-19’un getirmiş olduğu küresel ekonomik kısıtlamalara karşı etkin tedbirleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor. GYH’nin Covid-19 kriz yönetimi kapsamında şu önlemleri aldığını deklare etti:

“Şu anda dünya, COVID-19 salgını sebebiyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Salgın endüstrileri ve küresel ekonomiyi kimsenin tahmin edemeyeceği hızda ve seviyede vurdu. Dünya genelinde ülkeler sınırlarını kapattıklarından uçuşları askıya alındı ve pandemileri denetim altına almak için uyguladıkları tedbirler kapsamında katı gezi kısıtlamaları uygulandı, bu durum en oldukça gezim, yiyecek-içecek, konaklama, gezi ve havacılık sektörlerini etkiledi.

Grup’umuzun kuruluşunun 30. yıldönümünü kutladığımız 2020, COVID-19’un etkisiyle daha ilkin karşılaşılmayan zorlukta bir yıl olmaya devam ediyor. Hükümetler tarafınca çeşitli operasyonlarımızda alınan tedbirlerdeki kademeli gevşemeye karşın, ileriye dönük belirsizlikler var ve bazı etkinlik bölgelerinde COVID-19 ile ilgili zorluklar devam ediyor.

Krizin başlangıcından bu yana, Grup süratli hareket etmiş ve işletme maliyetlerini mühim seviyede düşürerek öngörülen pazar gereksinimlerine mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışmıştır. Grubun aynı anda tüm iş kollarında ve ülkelerde salgından etkilenmesine karşın, yönetim kurulu ve üst yönetim; yenilikçi gücün, esnek kurumsal kültürün ve odaklanmış bir ekibinin rekabetin zorluklarıyla oldukça iyi başa çıkacağına inanıyor. Bu yüzden Grup krizden daha kuvvetli çıkacaktır.

Grup’un önümüzdeki dönem için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif özgür nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ek olarak görevlerini en iyi şekilde hayata geçirmeye devam edecek, yenilikçi ve öncü emekler gerçekleştirecek ve etkinlik gösterdiği her alana kıymet katacaktır.

Bilhassa ana etkinlik alanı olan Liman İşletmeciliği operasyonları COVID-19 salgınından en oldukça etkilenen iş kolu oldu. 2020’nin geri kalanı için oldukça azca sayıda kruvaziyer gemilerinin kısıtlı güzergâhlarda seferlere başlayacağına yönelik işaretler mevcut. Kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, 2021 ve sonrasına bakıldığında, kruvaziyer turizminde tüm güzergâhlarda kuvvetli rezervasyon trendleri gözlemlenmektedir. Gemide alınan mesafe önlemleri kruvaziyer doluluk seviyelerinin 2021’de düşeceği anlamına gelirken, devam eden tüketici talebi 2021 ve sonrası için cesaret verici. GYH operasyonlarında mühim yer tutan ve COVID-19’dan en oldukça etkilenen Liman İşletmeciliği işkolunun, alınan önlemler yardımıyla, kruvaziyer seyahati olmadan 2022’ye kadar faaliyetlerine devam edebileceği öngörülmektedir.”

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.