Haberler

SIRE : 2 – GEMİ PERSONELİ : 0

Deniz taşımacılığı dünya üstündeki yoğunluğu ve taşınan yük miktarı düşünüldüğünde kuşku yok ki en mühim taşımacılık modudur. Dünya ekonomisinin lokomotifi olan internasyonal tecim, kıtalar ve ülkeler içinde ürün ve malların deniz ve okyanuslar süresince özgür gezinimi ile internasyonal para hareketlerinin karşılıklı özgür dolaşımının sonucu olarak gerçekleşmektedir. Dünya deniz ticaretinin önemini son bir kaç senedir Süveyş Kanalı’ndan başlayarak Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden ve ötesinde Batı Hint Okyanusu’na kadar uzanan deniz bölgelerindeki deniz alanı güvenlik sorunları sebebiyle Süveyş Kanalı geçişlerinde yarı yarıya azalan geçiş sayılarının bir sonucu olarak tüm Afrika kıtasının güneyinden, özetlemek gerekirse etrafından dolaşarak Batı pazarlarına ulaşan gemiler ve getirdikleri ürünlerin artan navlum fiyatı tesiri ile son kullananların oldukca daha yüksek fiyat artışlarına maruz kalmalarından anlayabiliriz. Gene küresel ısınma, küresel ve bölgesel mevsim değişimi tesirleri ile geçiş sayısı azalan ve bekleme süreleri uzayan Panama Kanalı geçişlerinin ürün fiyatlarına olan yükseltici tesiri son zamanların bilindik ticari gelişimleri arasındadır. Öteki taraftan sonraki yıllarda ülkelerin para ve tecim politikalarında birleşmeden, küreselleşmeden ziyade yine kutuplaşmaya, ayrışmaya ve bloklaşmaya dönen sözde yeni fakat aslına bakarsak 1990 öncesine ilişik dünya iktisat düzeni anlayışı kendi iç rekabetini doğu ve batı blokları içinde her geçen gün sertleştirerek arttırmaktadır.
Tüm yukarıda saydığım küresel konjonktürel ekonomik etkisinde bırakır çerçevesinde petrol, gaz ve enerji ürünlerinin dünya üstünde tanker gemileri ile kıtalararası nakliyesi ve ürünlerin fiyatlanması gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi üstünde baskı oluşturmakta ve kimi vakit da yaşamsal bir ehemmiyet taşımaktadır. Malumunuz enerji arz güvenliği ve enerjide temin çeşitliliği olmadan hiçbir ülke için üretim yapabilmek ve günlük yaşam sürdürülebilir değildir. Tam bu aşamada petrol üreticileri, yük sahipleri, ana petrol şirketleri, rafineriler yüklerini taşıyacak armatör/operatör şirketleri ve bu işletmelerin gemilerini bir ekip incelemelere ve denetlemelere doğal olarak tutuyorlar. Bu araştırma ve denetlemeler yardımıyla terminallerin, enerji üretim sahalarının ve açık deniz terminallerinin operasyonel emniyetini ve güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Bu yöntemle üretimlerinin ve satışlarının, özetlemek gerekirse ticaretlerinin sekteye uğrama riskini bertaraf etmeyi, en azından bu rismi minimize etmeyi hedefliyorlar.

 

 

Kaynak: ( Denizcilik Dergisi )

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu