Haberler

Sera gazı emisyonu bedeli geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hususi kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine yargı bulunmadıkça deniz yetki alanlarında, suyollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ücretleri ile liman yönetimsel sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek.

Demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık yada senelik toplu ödeme, demirleme sebebi, demirlediği yer şeklinde unsurlar göz önünde bulundurularak geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek suretiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca belirlenecek. Bu miktar, her yıl bundan önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve duyuru olunan tekrardan değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak suretiyle artırılacak.

Cumhurbaşkanı, bu miktarı 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak. Demirleme ücretleri, Döner Ana para İşletmesi hesabına yatırılacak. Yatırılan miktarın yüzde 50’si takip eden ayın beşine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek suretiyle bakanlık merkez muhasebe birimine aktarılacak.

Denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Türkiye deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca yürütülecek. Bakanlık bu hizmetleri, belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçek yada tüzel kişilere yaptırabilecek yada devredebilecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin kamu yararı ve sorumluluğu önceliğiyle, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi gözetilerek seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre emniyeti ve güvenliği odaklı olarak yürütülmesi esas olacak. Bu madde kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafınca sağlanan hizmetlerin mevzuata uygunluğu ve sürekliliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca denetlenecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.