Liman Haberleri

Yat limanları, ‘Kamu Hususi İşbirliği Modeli’ ile inşa edilecek

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında deniz turizmine katkı sağlamak suretiyle öğrenci ve naturel özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde Kamu Hususi İşbirliği Modeli (KÖİ) ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının peşinden TBMM’ye sunuldu.

Kalkınma planında turizmin, değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sürem süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha çok harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesi şeklinde unsurlar temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KURULACAK

Turizmde mevcut kaynak pazarların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve bunun yanı sıra yeni kaynak pazarların yaratılması kanalıyla ziyaretçi sayısı artırılacak.

Başta Uzak Doğu ülkeleri olmak suretiyle dünyada yükselen pazar konumundaki ülkelerden Türkiye için yeni kaynak pazarlar yapmaya yönelik emekler yürütülecek.

Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu gezinsel bölgelere başlatılan direkt tarifeli uçuş seferleri ve düzenlenmiş olduğu bölgelerin sayıları artırılacak.

Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için hususi sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde yer alacağı Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

YURT DIŞINDA ALGI VE İMAJ ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Başta ana ve yükselen hedef pazarlar olmak suretiyle yurt haricinde idrak ve görüntü araştırmaları yapılarak yönetim planları hazırlanacak.

Artan gezgin sayısını karşılamak suretiyle yatırım sürecindeki 212 bin 38 yatağa ilaveten plan döneminde yatak kapasitesi 300 bin artırılacak.

Risk ve kriz durumlarından sektörün etkilenmemesi için risk ve kriz yönetim planları hazırlanacak.

Daha çok gelir bırakan gezim çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması kanalıyla şahıs başı harcama artırılacak.

Gastronomi, golf, sıhhat, kruvaziyer, düğün, inanç, kurultay ve alışveriş şeklinde daha çok gelir bırakan gezim çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin emekler yürütülecek.

Averaj konaklama süresini artıracak ve turizmin senenin tamamına yayılmasını sağlayacak sıhhat turizminin geliştirilmesi için tanıtım ve yatırım faaliyetleri yürütülecek.

İçerdiği değişik kullanımlarla gezim çeşitliliği sunan, bütüncül planlanmış gezim kentleri hayata geçirilerek ziyaretçilerin konaklama süreleri artırılacak, alışveriş, eğlence ve sportif faaliyetlerle konaklama dışı harcamaları artırılacak.

Büyük ölçekli gezim yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis emekleri yapılacak, sürdürülebilir bir anlayışla turizmin çeşitlendirilmesi ve sezonun uzatılması amacıyla gezim altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

2023’TE 75 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Plan kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Gezim Bakanlığı 2018 verilerine gore, 29,5 milyar dolar olan gezim gelirinin 2023’de 65 milyar dolar olması hedefleniyor. Yabancı ziyaretçi sayısının 67,7 milyon, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyon olması amaçlanıyor.

2023 senesinde ziyaretçi başına averaj harcamanın 867 dolar, averaj konaklama süresinin 10 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 86,7 dolar olacağı tahmin ediliyor.

4 BİN 500 YATLIK KAPASİTESİ ARTIŞI

Plan çerçevesinde, gezim değerleri destinasyon bazında gruplandırılarak tanıtılacak. Deniz turizmine katkı sağlamak suretiyle, öğrenci ve naturel özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde Kamu Hususi İşbirliği Modeli (KÖİ) ile hayata geçirilmesi sağlanacak. Plan döneminde başlanacak yat limanı yatırımları ile yat bağlama kapasitesinde ortalama 4 bin 500 yatlık artış gerçekleştirilecek.

YENİ KRUVAZİYER LİMANI YAPILACAK

İstanbul’un kruvaziyer seyahatinin başlangıç-bitiş noktası olması için yeni bir kruvaziyer liman yapılacak. Harcama eğilimi yüksek ziyaretçi trafiğini çoğaltmak suretiyle ana gezinsel destinasyonlara business class ve comfort class uygulaması yaygınlaştırılacak ve sefer sayıları artırılacak.

Gezinsel tren seferleri uygulamaya alınacak.

TURİZM TEMEL YASASI ÇIKARILACAK

Gezim sektörüne ilişkin dağınık haldeki mevzuat günün gereksinimlerine gore gözden geçirilerek sektörü ilgilendiren tüm hususları içeren Gezim Temel Yasası çıkarılacak. Gezim hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, gezim işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve sektör üstündeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak.

Her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde, planlama hiyerarşisi gözetilerek yatırım planlaması dahil turizmin gelişimi ve yönetimi bütüncül olarak ele alınacak, çevreye duyarlı ve görevli gezim anlayışı ile sürdürülebilir gezim uygulamaları geliştirilecek.

Destinasyon bazında strateji, master plan ve fiziki planlar hazırlanacak ve projeler yürütülecek.

Kıyı alanlarının gezim sektörünün talepleri ile entegre bir halde koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak bütünleşik yönetimi ve planlaması yapılacak.

TESİSLERE PERSONEL LOJMANI YAPILACAK

Koruma kullanma dengesi gözetilerek gezim alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna gore yönetilecek.

Gezim bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir gezim anlayışı çerçevesinde, çevreye duyarlı gezim tesislerinin sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

İklim değişikliğinin gezim sektörü üstündeki etkilerinin tespitine yönelik emekler yapılacak.

Gezim sektöründe daha yüksek standartlarda hizmet sunumu sağlanacak. Kültür ve Gezim Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Bakanlığı içinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek uygulamalı eğitim programı ile gezim sektörünün gereksinim duyan nitelikli ara eleman ihtiyacı karşılanacak.

Gezim sektörü çalışanları için Kültür ve Gezim Bakanlığı tarafınca düzenlenen eğitim programlarına sektörün daha çok katılım sağlamasına yönelik emekler yürütülecek ve talebi karşılayacak şekilde eğitimler verilecek.

Nitelikli personel istihdamını kolaylaştırmak ve personelin barınma ihtiyacının daha konforlu ortamlarda karşılanması için tesislere personel lojman alanı tahsis edilecek.

Renovasyon kanalıyla tesislerdeki fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik hukuki düzenlemeler yapılacak ve uygulamaya konulacak.

Gezim hizmetlerinde kullanılacak tesislerin standartlarının yükseltilmesini sağlamak suretiyle tesislerin belgelendirilmesine ilişkin sistem tekrardan düzenlenecek.

Başta web tabanlı uygulamalar olmak suretiyle gezim sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecek.

Turizmde dijitalleşme oranları ve sektörün dijitalleşme mevzusuna yatkınlığı araştırması yapılacak. Gezim sektöründe ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlamada kullanılmasına yönelik büyük verinin toplanması ve analizi emek vermesi yürütülecek.

İÇ TURİZM ÖLÇME SİSTEMİ GELİYOR

Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler geliştirilecek. Yurt dışı menşeli mobil ve web uygulamalarına yönelik mali mevzular başta olmak suretiyle ülkenin mevzuatının uyumlaştırılması sağlanacak.

İç turizmi ölçme sistemi kurulacak. Uygulama farklılıklarını ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak suretiyle gezim yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecek.

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu