Liman Haberleri

TTK, Zonguldak Limanı Konum Planı hazırlanması ve onaylattırılması işini ihale edecek

Kargo rıhtımı, kuru yük rıhtımı, ro-ro rıhtımı, tren ferry iskelesinden oluşan Zonguldak Limanı’nın durum planının hazırlanması ve onaylatılması TTK tarafınca ihale edilecek.

Kargo rıhtımı, kuru yük rıhtımı, ro-ro rıhtımı, tren ferry iskelesinden oluşan Zonguldak Limanı’nın durum planının hazırlanması ve onaylatılması TTK tarafınca ihale edilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü; Kargo Rıhtımı, Kuru Yük Rıhtımı , Ro-Ro Rıhtımı ve Tren Ferry İskelesinden oluşan Zonguldak Limanı’ nın durum planının hazırlanması, sonrasında iskele ve rıhtım yapılarının maruz kalacağı yüklere karşı bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin lüzumlu araştırma, araştırma , hesaplama ile hangi tip ve tonajdaki geminin arkasından kara dahil olmak suretiyle hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesapları da kapsayacak değerlendirme raporunun hazırlanması, Konum Planı ve Değerlendirme Raporunun sırasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve takiben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ( AYGM ) tarafınca onaylarının alınmasını ihale edecek.

Şartnamede ek olarak yanaşabilecek en büyük geminin tespiti için ilgili rıhtımlara ilişkin tahkiklerin yapılması da belirterek şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 (beş) takvim günü içinde yüklenicinin başvurusu üstüne yönetim ve yüklenicinin katılımıyla yapılacak görüşmede sözleşme koşulları ve kapsamı çerçevesinde işin esasları detaylandırılacaktır. Mevcut Durumun Tespiti Zonguldak Limanı’ nın mevcut fizyolojik durumunun tespiti için; Liman sahasının kotlu koordinatlı hali hazır haritası hazırlanacaktır. Liman sahasının Batimetri Haritası hazırlanacaktır. Kargo Rıhtımı, Kuru Yük Rıhtımı ile Ro-Ro Rıhtımı yapılarına ilişkin blokların geometrik boyutları, betonarme üstyapı ile aksesuarlarının (baba, usturmaça, anale , servis kanalı vb.) mevcut durum rölevesi hazırlanacaktır. (Tren Ferry iskelesi için röleve hazırlanmayacaktır. ) Bu şartnamede bulunmayan sadece onay sürecinde AYGM tarafınca talep edilen raporlamalar ek olarak değerlendirilecektir. Deniz Sondajları ve Zemin Etüt Raporu Tahkiki yapılacak 3 rıhtımda da ikişer tane denizde ikişer tane de karada olmak suretiyle toplam 12 tane sondaj yapılacaktır. Rıhtımların bulunmuş olduğu bölgenin zemin niteliklerini ortaya koyan bir Zemin Etüt Raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan raporun yürürlükteki mevzuat hükümlerine nazaran ilgili İdarelerden onayının sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Tahkiklerin Yapılması Madde 2.1. ve 2.2.’de sıralanan çalışmalarla elde edilmiş veriler doğrultusunda; Yanaşabilecek En Büyük Geminin Tespiti İçin ilgili Rıhtımlara Ilişkin Tahkiklerin Yapılması ve Hesap Raporları ile Projeler (Yerleşim Planı, Dispozisyon Planları, Kalıplar vs.) Hesap Raporlarının ve Projelerin AYGM Onayları emekleri gerçekleştirilecektir. Bu tahkikler yürürlükteki mevzuat hükümlerine nazaran yapılacaktır. Kurumumuz Tarafınca Yapılacak Hizmetler AYGM tarafınca onay esnasında istenilen 1/1000 ölçekli onaylı uygulama bayındır planı, ÇED belgesi ile tahsis vb. belgeler İdare tarafınca yükleniciye verilecektir.”

Sözleşmede ek olarak, “14.05.2019 tarih 2019/5 sayılı ”Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Konum Planı Onayları Hakkında Genelge” Madde 7 hükmünde belirtilen ” İnceleme Tutarı ” Kurumumuz tarafınca ödenecektir. Yüklenici, yukarıda amacı, kapsamı, bölümleri ve aşamaları tanımlanan sözleşme mevzusu işleri; uygulama projelerinin onay süreci hariç işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde tamamlayacaktır. İdare tarafınca sağlanacak belgelerin teminin gecikmesinden kaynaklı süreler işin süresine dahil değildir. Yüklenicinin işin yürütülmesi esnasında kusuru olmaksızın, yönetim haricinde işin gerektirdiği öteki kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu başvurulara 30 (Otuz) takvim günü içinde yanıt alamadığını tevsik edici belgelerle ispatlanması halinde otuz günden sonrasında kaybedilen gün sayısı kadar süre uzatımı verilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde İş Yeri Teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içindeki bu maddelerdeki aşamalar ve açıklamalara uygun iş programını ve yapılacak çalışmaya ilişkin metodolojiyi idarenin onayına sunacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tekliflerin verileceği son olarak tarih ise 9 Mart 2020, tekliflerin verileceği son olarak saat ise 15.00 olarak açıklandı. Teklifler, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine iletilecek.

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.