Liman Haberleri

‘Karşıyaka İskelesi’nin Büyütülmesi Projesi’ne onay çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca emekleri yürütülen ‘Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi’ dahilinde Karşıyaka İskelesi’nin büyütülmesine yönelik projeye Çevre ve şehircilik Bakanlığı onay verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planlamasını yapmış olduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiş olduğu Karşıyaka İskelesi’nin büyütülmesi projesi onay aldı.

Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü’ne planları gönderdi. Müdürlükte yer edinen bilgilere bakılırsa 1/ 1000 ve 1/5000’lik planlar kamuoyuna sunuldu.

Bakanlık ek olarak raporunda, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca emekleri yürütülen “Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi ” kapsamında; mevcut iskelelerin alımı meydana getirilen yeni yolcu gemilerine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesine İlişkin meydana getirilen emek harcamalar sonucunda Karşıyaka İskelesi’nin revize edilmesine karar verilmiştir’ ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme bilgileri ve açıklamada şu bilgiler verildi:

“İzmir İç Körfezi Kıyı Alanlarının Hidrograk, Oşinograk, Jeolojik ve Jeozik Etüt Raporu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrogra ve Oşinogra Dairesi Başkanlığınca 05.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ortalama 250 hektar alan için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 215 hektar alan için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 12.01.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İzmir İç Körfezinin Mavişehir-Üçkuyular Vapur İskelesi içinde yer edinen sahil şeridi bütününü kapsayan alanda emekleri yürütülen İzmirdeniz Projesi detayları gönderilerek, söz mevzusu çalışmaların İzmir kenti ve kentlisinin yaşam standardını arttırmaya yönelik kamusal düzenlemeler ihtiva ettiği ve şehir gündeminin öncelikli projelerinden olduğu dikkate alınarak, 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede gösterilen “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Bildiri” kapsamında “Yapılacak Yatırıma İlişkin Müracaat” dosyasında zibilite ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair mülga Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı-Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih ve 17857 sayılı yazısı bulunmaktadır.

Mevcut bayındır planında plan değişikliği ve ilavesinin bulunmuş olduğu alan “İskele” olarak belirlenmiş olup, İzmir kentinin deniz ulaşımının mühim bir parçası olarak kente hizmet vermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesince emekleri yürütülen “Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi” kapsamında; Karşıyaka İskelesinin yolcu gemilerine uygun hale getirilmesi amaçlanmakta olup bu bağlamında; Söz mevzusu iskele yapısının genişletilerek güçlendirilmesinin sağlanması, Engelli yurttaşlarımızın bireysel olarak deniz ulaşım hizmetinden yararlanmalarının sağlanması, İskelelere baştan kara yanaşıp yolcu operasyonu icra eden yolcu gemilerimizin bilhassa fena havalarda bordadan da iskelelere yanaşmalarının sağlanarak vapur ve yolcu emniyetinin arttırılması, Deniz ulaşım lomuzda artan vapur sayısı göz önüne alındığında gemilerin bilhassa seferde olmadıkları sürelerde ve fena havalarda güvenli bir halde bağlama yapabilecekleri bağlama yerlerinin sağlanması, Her iki tarafı da bağlama yeri olarak kullanılan Karşıyaka İskelesine bağlama icra eden yolcu gemilerimizin baş ve kıç taraarından da güvenli bir halde bağlanmalarının sağlanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde deniz ulaşım ağının genişletilmesi amacıyla yapılması planlanan yeni iskelelerden düzenlenecek seferler sebebiyle oluşacak yanaşma yeri ihtiyacının karşılanması, amacıyla mevcut iskelenin bulunmuş olduğu alan genişletilmiş doğusunda ve batı tarafında ilave parmak iskeleler önerilmiştir.

Bunun sonucunda şehir içi deniz ulaşımında faaliyete geçirilmesi planlanan gemilerin ve deniz ulaşımının etkin operasyonu sağlanmış olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca emekleri yürütülen “Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi ” kapsamında; mevcut iskelelerin alımı meydana getirilen yeni yolcu gemilerine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesine İlişkin meydana getirilen emek harcamalar sonucunda Karşıyaka iskelesinin revize edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Karşıyaka İskelesi İmar Planı Revizyonu ve İlavesi; Karşıyaka İskelesinin söz mevzusu gemilere uygun hale getirilmesi ve şehir içi deniz toplu taşımasının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ehemmiyet arz etmektedir.

Planlama; baştankara yanaşan gemilerin bordadan da yanaşarak daha emniyetli bağlamanın sağlanması amacıyla yapılmış olup mevcut iskelenin yanlara doğru toplam 11 metre genişletilmesinin, deniz yönünde 8 metre uzatılmasının ve 30×5 metre boyutlarında iki parmak iskele ilave edildikten sonra artan vapur ve yolcu trağine yanıt verilmesi amaçlanmıştır. Plan değişikliği kapsamında, mevcut bayındır planında ortalama olarak 2 bin 978 metrekare olan iskele alanı ortalama olarak 7 bin 985 metrekare olacak şekilde düzenlenmiştir.”

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu