Liman Haberleri

Güllük Liman Sahası’nın özelleştirme işlemleri 2021 senesinde tamamlanacak

Gelecek yıl Özelleştirme Fonu’nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi umut ediliyor. Bu kapsamda, Güllük Liman Sahası’nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için lüzumlu adımlar atılacak.

Özelleştirme uygulamalarının başlamasından bu senenin ekim ayı sonuna kadar toplam 70,4 milyar dolarlık satış-devir uygulaması gerçekleştirildi.

Gömü ve Maliye Bakanlığı’nca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapordan meydana getirilen derlemeye nazaran, ekonomide etkinlik ve verimlilik artışı temelinde etkin bir piyasa mekanizması oluşturulması amacıyla özelleştirme uygulamalarına devam edilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafınca meydana gelen özelleştirme uygulamalarıyla başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtımı olmak suretiyle birçok sektörden devlet tamamen çekilirken, elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, liman işletmeciliği şeklinde sektörlerde ise payını azalttı.

Böylelikle hem bu sektörlerde serbestleşme sağlandı hem de kamu giderlerinde tutum sağlanarak gelir elde edildi.

ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ

Elektrik dağıtım sektöründe hususi sektörün oranı yüzde 100’e ulaşırken, elektrik üretim sektörü özelleştirmelerinin başladığı 2008 senesinde kurulu güç 42 bin megavat iken bugün itibarıyla 93,9 bin megavat oldu. Aynı dönemde kurulu güç tarafında hususi sektörün oranı yüzde 47,2’den yüzde 77,8’e yükselirken, üretim tarafında hususi sektörün oranı yüzde 81’e ulaştı.

Yerli kömür kaynaklarının termik santral kurma şartıyla özelleştirme ihalesi de Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ilişik 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle sektörde yüzde 56 olan kamu oranı yüzde 35’e düştü. Meydana gelen özelleştirme uygulamaları sonrasında devletin regülasyonu altındaki sektörde daha rekabetçi bir piyasa oluştu, kanunlar ve sözleşmelerle fabrikalarda şeker, yapınak hinterlantlarında ise şeker pancarı üretimi korundu.

{Özel sektör} tarafınca gerçekleştirilecek yatırımlarla internasyonal standartların yakalanması ve kapasite artışlarının gerçekleştirilebilmesi, yat limanı projeleriyle ülke yat kapasitesinin artırılması ve yat turizmi alanında bir albeni merkezi oluşturulması amaçlarıyla limancılık sektöründe de özelleştirme çalışmalarını sürdürülüyor.

Özelleştirme uygulamalarının temel amaçlarından “ekonomide verimliliği çoğaltmak” ilkesi çerçevesinde atıl kamu taşınmazlarına azami şekilde katma kıymet katılarak saydam ve rekabetçi bir ortamda ekonomiye kazandırılmasına devam edilecek.

Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde meydana gelen periyodik muayene hizmetlerinde bağımsız, nitelikli, ustalaşmış ve teknik olarak kafi bir muayene standardının oluşturulması amacıyla özelleştirme hazırlığı yürütülüyor.

Özelleştirme uygulamalarının başladığı tarihten bu senenin ekim ayı sonuna kadar toplam 70,4 milyar dolar satış-devir uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl genel bütçeye gelir kaydedilmek suretiyle Gömü hesabına 3,2 milyar lira aktarıldı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 4,4 milyar liraya yetişmesi umut ediliyor.

Gelecek dönemde de halka arz dahil yeni ve alternatif modeller kullanarak uzun vadeli sektörel öncelikler ve belirlenmiş bir program çerçevesinde, özelleştirilme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıkları portföye dahil ederek bu uygulamalara devam edilecek.

GELECEK YIL İÇİN 10 MİLYAR LİRA HEDEFİ

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Senelik Programı’nda yer edinen bilgilere nazaran de gelecek yıl Özelleştirme Fonunun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi umut ediliyor.

Bu kapsamda, Derbent, Çamlıca-1, Tortum, Çal ve Girlevik-2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için lüzumlu emekler yapılacak. Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin özelleştirme faaliyetleri yürütülecek.

Güllük Liman Sahası’nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Tekirdağ Marmara Ereğlisi taşınmazlarının ihale ilanı için gereksinim duyulan emekler yapılacak.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için lüzumlu adımlar atılacak.

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.