Liman Haberleri

Ceyport Limanı’nın ÇED yürütmesi durduruldu

“Ceyport Limanı”nın genişlemeye yönelik verilen ÇED pozitif yönde sonucu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafınca itiraz yolu kapalı olmak suretiyle durduruldu.

“Ceyport Limanı”nın genişlemeye yönelik verilen ÇED pozitif yönde sonucu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafınca karara karşı itiraz yolu kapalı olmak suretiyle oybirliği ile kabul edildi.

TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz mevzusu sonucu duyurmak suretiyle Ceyport Limanı’nda bir araya geldi. Tekirdağ’da, ‘Ceyport Limanı’nın genişlemeye yönelik verilen ÇED pozitif yönde sonucu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafınca çevreye telafisi güç ve olanaksız zararlar verebileceği belirtilerek durduruldu. Genişleme işleminin hukuka aykırı bulunduğunun da kaydedildiği kararda mahkeme, itiraz yolunun da kapatılmasına hükmetti. Mevzuyla ilgili izahat icra eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat “Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir” dedi.

Tekirdağ’da ‘Ceyport Limanı’ genişleme işlemleri için verilen ÇED pozitif yönde sonucuna, TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Barosu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı. Mahkeme mevzu hakkında kararını deklare etti ve ÇED pozitif yönde kararını iptal etti. TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz mevzusu sonucu duyurmak suretiyle Ceyport Limanı’nda bir araya geldi. Ortalama 50 kişilik grup limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, projenin şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar vereceğini belirtti.

Cemal Polat “Bu mühim bir zafer’’

Mevzuyla ilgili kaptığı konuşmada TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, “Liman kapasitesi artışı ile Çevre Şehircilik Müdürlüğünün ÇED pozitif yönde sonucuna açtığımız dava sonucunda iddialarımız doğrultusunda mahkeme heyeti biz Tekirdağlıların taleplerini haklı görerek bu kararın iptali ve kesinlikle iptalini verdi. Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir. Bu tarz şeyleri emsal olarak çoğaltmamız gerekir. Bilhassa karadan ve denize, karadan denize oluşabilecek toz yayılım potansiyeli bağlamında çevresel negatif etkilerini belirterek ÇED pozitif yönde kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Türk Mühendisler Odaları Birliği Tekirdağ temsilciliği olarak Tekirdağ ili 1. İdare mahkemesine açtığımız dava lehimize neticelenmiştir. Bu mühim bir zaferdir. Hukuka aykırı ve mevzuata uymadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Marmara Denizi koruma fiil planına açıkça aykırı

Toplumsal ve ekolojik, denize ve yerleşime yönelik kümülatif bir tesir değerlendirmesi yapılmadığını aktaran Polat, şunları kaydetti: “Bilimsel niteliğe uygun jeolojik-jeoteknik rapor alınmadı, taşınmazların bayındır planlarında kimyasal madde depolama kapasitesi yok. İşlem, Marmara Denizi koruma fiil planına açıkça aykırı. ÇED halkın katılım toplantısı da usulüne uygun şekilde yapılmadı. Proje ile liman tozu dahil kirlilik etkenleri ile gerek denizel gerekse karasal canlı yaşamı devamlı zarar görecek. Projenin deniz ekosistemine zarar ve neticeleri bilimsel olarak ÇED Raporunda değerlendirilmemiş. Öte taraftan şehrin ana yollarında oluşacak tır ve kamyon trafiği güvenlik açısından risk oluşturmakta. Şehrin panoramik yapısını da negatif yönde etkileyen, çevre felaketine niçin olacak olan ve hukuksuzluklar içinde yapılmaya çalışılan projeye yönelik açtığımız davayı kazandık. İdare Mahkemesi de itiraz yolu kapalı şekilde yürütmeyi durdurma sonucu verdi. Karar uygulanmadığı takdirde mücadelemize devam edeceğiz ve kabahat duyurusunda bulunacağız.”

Egemen Gürcün ‘’ Sıhhatli bir çevrede yaşama hakkına inanıyoruz’’

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de açıklamada yapmış olduğu konuşmada, baro olarak halkın temiz, sıhhatli bir çevrede yaşama hakkı olduğuna inandıklarını söylemiş oldu. Gürcün, “Biz Tekirdağ Barosu olarak geçtiğimiz 2021 yılı sonunda bu ÇED raporuna karşı lüzumlu itirazımızı gerçekleştirmiş akabinde de oluşturulan davayı Cemal Beyler ile takip etmiştik. Bu davanın doğal olarak ki mühim neticeleri olacak Tekirdağ olarak biz Tekirdağ Barosu olarak halkın temiz sıhhatli bir çevrede yaşama hakkına gönülden inanıyoruz. Bu inancımızla haksızlık ve hukuksuzluk olan her yerde Baroların bulunacağı benzer biçimde burada da bulunması gerekliliğine inandığımızdan bugün sizlerle beraberiz” diye konuştu.

Mahkemenin gerekçeli sonucu

Öte taraftan Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafınca ÇED pozitif yönde kararının iptal gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: “Hukuka aykırı olduğu saptanan dava mevzusu işlemlere yönelik uygulamanın sürdürülmesi, tüm fiil ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı benzer biçimde, uyuşmazlık mevzusunun ÇED pozitif yönde sonucu olması sebebiyle yapılacak işlemlerin çevreye telafisi güç ve olanaksız zararlar vereceği tabiidir. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava mevzusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca güvence aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak suretiyle, 12/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.

DENİZ HABER AJANSI

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu