Haberler

2024 Yılı Kılavuz Kaptan Imtihan Takvimi Açıklandı

Müracaat usulleri, sınavlar ve yetişim 
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde aşağıda belirtilen şartlara haiz olan ve kılavuz kaptan olmak isteyen adayların, bu şartlara haiz olduklarını gösteren informasyon, belge ve dokümanları içeren müracaat dilekçesi ile gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en geç 27 Mart 2024 zamanı mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

(1) İlk kere kılavuz kaptan yeterlik belgesi başvurusunda bulunmak isteyen kılavuz kaptan adayları aşağıda belirtilen şartları sağlamak koşuluyla ilgili liman başkanlığına başvururlar.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet yada güvenlik tedbiri sonucu bulunmamak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak,

f) Uzakyol kaptanı yeterlik belgesine haiz olmak ve anılan belge ile minimum on iki ay Donatım Yönergesinde uzakyol kaptan yeterliği ile donatılması ihtiyaç duyulan gemilerde vapur kaptanlığı yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek,

g) Sıhhat durumunun deniz hizmetine elverişli bulunduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine nazaran belgelemek,

ğ) Muntazam, akıcı ve anlaşılabilir konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak,

h) 70 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kılavuz kaptan sınavına girmeden ilkin YDS’nin İngilizce bölümünden minimum 70 puan yada ÖSYM tarafınca bunun eşdeğeri kabul edilen ulusal/internasyonal yabancı dil imtihan türlerinden 70 puana denk puan almak.

(2) Denizcilikle ilgili lisans mezunlarından, uzakyol kaptanı yeterliğine haiz olup, bu yeterlik ile Türk Boğazlar bölgesinde vapur trafik hizmetleri operatörü olarak minimum altmış ay çalışanlar yada gene aynı yeterlik ile kılavuzluk hizmetlerine esas römorkörlerde minimum otuz altı ay çalışanlar birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen deniz hizmetini karşılamış sayılır. Vapur trafik hizmetleri operatörü olarak ihtiyaç duyulan altmış ay süre içinde kılavuzluk hizmetlerine esas römorkörlerde meydana getirilen hizmetler, gene aynı fıkrada istenilen deniz hizmetinden sayılır.

Kılavuz Kaptan 2024 Imtihan Takvimi

kk-2024-takvim.jpg

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Destek olmak için Lütfen kapatmayın.